Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Osiek Mały na lata 2015-2020

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 250/21 Wójta Gminy Osiek Mały z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Osiek Mały na lata 2015-2020, zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy do zgłaszania swoich uwag!

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 25 października 2021r. do 5 listopada 2021r.

Szanowni Państwo w dniu 29 sierpnia 2021 roku odbędą się Dożynki Gminne w parku w Osieku Małym. Podczas tego wydarzenia zostanie zorganizowany Mobilny Punkt Szczepień, z którego będą mogli skorzystać wszyscy uczestnicy biorący udział w imprezie plenerowej. W trakcie wydarzenia będzie możliwość zaszczepienia się szczepionką jednodawkową firmy Johnson&Johnson - Janssen – bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty i zgłosić się do personelu mobilnego punktu szczepień.

Ponadto w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku będzie możliwość dokonania spisu dla mieszkańców gminy Osiek Mały. Spisu może dokonać jedna osoba z danej nieruchomości. W tym celu proszę o zabranie ze sobą numerów PESEL wszystkich osób zamieszkałych w danej nieruchomości, powierzchnię użytkową domu oraz przybliżony rok oddania budynku do użytkowania.

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 23 września do 07 października 2021 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Osiek Mały. 

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/665858/gmina-osiek-maly-mieszkancy-2021.html

Zachęcamy do udziału w badaniu.

Gmina Osiek Mały przystąpiła do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan gospodarki niskoemisyjnej zwany dalej PGN, realizowany będzie z wykorzystaniem informacji zebranych od przedsiębiorców i mieszkańców w ramach ankietyzacji, obejmować będzie cały obszar gminy Osiek Mały.