logo_Programu_Zdrowa_Aorta.jpg

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej, które odbędzie się w dniu 28.04.23r. w Kole w Szpitalu na ul. Poniatowskiego 25.

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Szczegóły naboru w załącznikach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały (pokój nr 8) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 23.01.2023 r. do godz. 13.00,  w zaklejonych kopertach  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referent  ds. ochrony środowiska, sportu, wodociągów i kanalizacji”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
 
 
 
Logo_Programu_Zdrowa_Aorta1.jpg

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej, które odbędzie się w dniu 20.01.23r. w Kole w Szpitalu na ul. Poniatowskiego 25.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.