Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 12 czerwca 2023 roku o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Terenami Rady Gminy Osiek Mały.

O g ł o s z e n i e

Informuję, że w dniu 31 maja 2023 roku o godz. 8.30 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Gminy Osiek Mały.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Informacja Dyrektora GBP o działalności bibliotek na terenie gminy i spotkanie z bibliotekarzami.
2. Analiza projektów organizacyjnych poszczególnych szkół.

O g ł o s z e n i e

Informuję, że w dniu 23 maja 2023 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LVII SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

 

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

grafika Zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek Mały

Wójt Gminy Osiek Mały przypomina, iż zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.