Zabawa na lodzie zawsze niesie ze sobą niebezpieczeństwo

Zabawa na kruchym lodzie... Pamiętaj! Wchodząc na lód, zawsze ryzykujesz życiem! Zamarznięte stawy, jeziora i rzeki zawsze są niebezpieczne. Niefrasobliwość dorosłych oraz pozostawianie dzieci bez opieki, zbiera co roku śmiertelne żniwo. Mimo ostrzeżeń służb ratunkowych, co roku pod lodem ginie kilkanaście osób.

Ulotka_CEEB

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

  1. Należy ze szczególną ostrożnością obchodzić się z otwartym ogniem lub podczas palenia tytoniu gdyż istnieje niebezpieczeństwo zainicjowania zapłonu materiałów palnych.

  2. Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie może przyczynić się do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia, w związku z czym należy pamiętać o przeprowadzaniu okresowych kontroli przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Dyktanda.pl zapraszają do konkursu

Rozpoczyna się właśnie Zimowy Mistrz Wypracowań, czyli nowy konkurs z nagrodami organizowany przez  portal edukacyjny Dyktanda.pl!

To idealna okazja, aby podszlifować swój talent pisarski, wykazać się zdobytą już wiedzą, a także zgłębić nowe zagadnienia. 

Do udziału zachęcamy wszystkich, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych - dzieci, młodzież oraz dorosłych. Udział w konkursie jest w pełni bezpłatny!

Wystarczy kliknąć ZAPISZ SIĘ DO KONKURSU na poniższej stronie:

https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/zimowy-mistrz-wypracowan

Następnie pozostaje już tylko wybranie interesujących nas tematów.

Urząd Gminy w Osieku Małym informuje, że przystąpiliśmy do programu polegającego na zabraniu, transporcie i utylizacji wyrobów azbestowych magazynowanych na nieruchomości. Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Budżetu Gminy Osiek Mały.

Termin przyjmowania wniosków do 30 września 2022r.
Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy, pok. nr 4.

W 2022r planuje się utylizację 200 Ton wyrobów azbestowych, a kwalifikacja do jego odbioru odbywa się na podstawie kolejności złożonych wniosków. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków w budżecie na ten cel jednak nie dłużej niż do 30.09.2022r.