OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

 

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji 

wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) w związku z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023 poz. 333) podaje się do publicznej 
wiadomości informacje, że:

Wielkanoc 2023
logo_Programu_Zdrowa_Aorta.jpg

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej, które odbędzie się w dniu 28.04.23r. w Kole w Szpitalu na ul. Poniatowskiego 25.

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.