Aktualności

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 23 września do 07 października 2021 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Osiek Mały. 

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/665858/gmina-osiek-maly-mieszkancy-2021.html

Zachęcamy do udziału w badaniu.

Szanowni Państwo w dniu 29 sierpnia 2021 roku odbędą się Dożynki Gminne w parku w Osieku Małym. Podczas tego wydarzenia zostanie zorganizowany Mobilny Punkt Szczepień, z którego będą mogli skorzystać wszyscy uczestnicy biorący udział w imprezie plenerowej. W trakcie wydarzenia będzie możliwość zaszczepienia się szczepionką jednodawkową firmy Johnson&Johnson - Janssen – bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty i zgłosić się do personelu mobilnego punktu szczepień.

Ponadto w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku będzie możliwość dokonania spisu dla mieszkańców gminy Osiek Mały. Spisu może dokonać jedna osoba z danej nieruchomości. W tym celu proszę o zabranie ze sobą numerów PESEL wszystkich osób zamieszkałych w danej nieruchomości, powierzchnię użytkową domu oraz przybliżony rok oddania budynku do użytkowania.

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.

 

Od 31 lipca już nie tylko ubezpieczeni, ale i świadczeniobiorcy mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne potwierdzenia na portalu PUE ZUS.

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebieoraz pomoże w wypełnieniu wniosku o świadczenie dobry start przy stanowisku komputerowym dla klientów.

Zapraszamy: termin 18 sierpnia 2021 r., od godz. 9:00 do godz. 11:00

Miejscedyżuru: Urząd Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały

Pracownicy urzędu na zdjęciu podczas obrad sesji

Podczas sesji Rady Gminy Osiek Mały w dniu 14.07.2021 r., jednym z najważniejszych punktów było głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Osiek Mały wotum zaufania.

Podkategorie