Aktualności

Przekazanie laptopów w ramach projektu „Zdalna Szkoła”
Dyrektorzy pięciu szkół z terenu Gminy Osiek Mały odebrali dnia 21 maja 2020r z rąk Wójta Gminy laptopy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

czytaj więcej »

Na stronie Biuletunu Informacji Publicznej w zakładce Sport  zostało zamieszczone ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzany przez Główny Urząd Statystyczny.
Udział w spisie jest obowiązkowy. Dotyczy on wszystkich mieszkańców kraju, w tym cudzoziemców mieszkających w Polsce, a także tych osób, które w trakcie spisu będą przebywać za granicą.

Zasady ochrony drobiu przed chorobą - grafika

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

  • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
  • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora d.s płac w Urzędzie Gminy w Osieku Małym

W Biuletynie Informacji publicznej zostało umieszczone Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora d.s płac w Urzędzie Gminy w Osieku Małym. Chętnych zapraszamy do skłądania ofert.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 r. poz. 871),

czytaj więcej »