UWAGA!
OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU
URZĘDU GMINY W OSIEKU MAŁYM

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego (Dz. U. poz. 433) Gmina Osiek Mały, podjęła działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, których obsługuje.
Proszę wszystkich mieszkańców o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, pozostanie w domach, ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich.

Jeśli to możliwe proszę o korzystanie z rozwiązań, w których nie ma wymogu bezpośredniego stawienia się w Urzędzie Gminy.
Od dnia 17 marca 2020 r. (wtorek) do odwołania w urzędzie obowiązywać będą następujące zasady polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:
1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych); wszystkie wezwania do osobistego stawienia się w urzędzie zostają anulowane.
2. Pracownicy Urzędu Gminy pracują w dotychczasowych godzinach pracy urzędu bez zmian.
3. Mieszkańcy w sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy w Osieku Małym mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
5. Podaje się wykaz telefonów kontaktowych na poszczególne stanowiska.
6. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy.
Działania te mają charakter profilaktyczny. Dlatego wszyscy wykażmy się odpowiedzialnością za drugiego człowieka i współpracujmy w obliczu zagrożenia epidemicznego.
Szanowni Państwo apeluję o zrozumienie zaistniałej sytuacji i proszę o zachowanie spokoju.

Wykaz telefonów

1. Kierownictwo Urzędu Gminy Osiek Mały
Wójt Gminy
Marek Górczewski

Sekretarz Gminy
Anna Falborska
Skarbnik Gminy
Jolanta Rogowska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Agnieszka Budkiewicz
 
 
2. Samodzielne stanowiska pracy

ds. Obsługi Sekretariatu i Kadr

ds. Obronnych, Wojskowych i Przeciwpożarowych

ds. Obsługi Rady i  Działalności Gospodarczej

ds. Gospodarki Komunalnej, Lokalowej, VAT i Ochrony Środowiska

ds. Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Zamówień Publicznych, Dróg i Wodociągów

ds.  Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

ds. Opłat za Wodę, Ścieki i Odpady Komunalne

ds. Wymiaru Podatków i Opłat

ds. Księgowości Podatkowej

ds. Księgowości Budżetowej

ds. Księgowości

ds. Obsługi Kasy

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Radca Prawny

Stanowiska obsługi pracykonserwator stacji uzdatniania wody i linii wodociągowych ,konserwator oczyszczalni ścieków i kanalizacji, sprzątaczka, pracownik gospodarczy, kierowca samochodu służbowego (osobowego i busa).

3. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy są pracownikami samorządowymi, których status określa wybór, powołanie, mianowanie oraz umowa o pracę.

4. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik  do Zarządzenia.


Obraz na stronie ceidg.jpgObraz na stronie mapa_gminy.jpgObraz na stronie urzad-pracy.jpgObraz na stronie biblioteka.jpg