osiemdziesiąta rocznica
1. Kierownictwo Urzędu Gminy Osiek Mały
Wójt Gminy
Marek Górczewski

Sekretarz Gminy
Anna Falborska
Skarbnik Gminy
Jolanta Rogowska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Agnieszka Budkiewicz
 
 
2. Samodzielne stanowiska pracy

ds. Obsługi Sekretariatu i Kadr

ds. Obronnych, Wojskowych i Przeciwpożarowych

ds. Obsługi Rady i  Działalności Gospodarczej

ds. Gospodarki Komunalnej, Lokalowej, VAT i Ochrony Środowiska

ds. Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Zamówień Publicznych, Dróg i Wodociągów

ds.  Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

ds. Opłat za Wodę, Ścieki i Odpady Komunalne

ds. Wymiaru Podatków i Opłat

ds. Księgowości Podatkowej

ds. Księgowości Budżetowej

ds. Księgowości

ds. Obsługi Kasy

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Radca Prawny

Stanowiska obsługi pracykonserwator stacji uzdatniania wody i linii wodociągowych ,konserwator oczyszczalni ścieków i kanalizacji, sprzątaczka, pracownik gospodarczy, kierowca samochodu służbowego (osobowego i busa).

3. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy są pracownikami samorządowymi, których status określa wybór, powołanie, mianowanie oraz umowa o pracę.

4. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik  do Zarządzenia.


Obraz na stronie ceidg.jpgObraz na stronie mapa_gminy.jpgObraz na stronie urzad-pracy.jpgObraz na stronie biblioteka.jpg