1. Kierownictwo Urzędu Gminy Osiek Mały
Wójt Gminy
Marek Górczewski

Sekretarz Gminy
Anna Falborska
Skarbnik Gminy
Jolanta Rogowska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Agnieszka Budkiewicz
 
 
2. Samodzielne stanowiska pracy

ds. Obsługi Sekretariatu i Kadr

ds. Obronnych, Wojskowych i Przeciwpożarowych

ds. Obsługi Rady i  Działalności Gospodarczej

ds. Gospodarki Komunalnej, Lokalowej, VAT i Ochrony Środowiska

ds. Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Zamówień Publicznych, Dróg i Wodociągów

ds.  Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

ds. Opłat za Wodę, Ścieki i Odpady Komunalne

ds. Wymiaru Podatków i Opłat

ds. Księgowości Podatkowej

ds. Księgowości Budżetowej

ds. Księgowości

ds. Obsługi Kasy

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Radca Prawny

Stanowiska obsługi pracykonserwator stacji uzdatniania wody i linii wodociągowych ,konserwator oczyszczalni ścieków i kanalizacji, sprzątaczka, pracownik gospodarczy, kierowca samochodu służbowego (osobowego i busa).

3. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy są pracownikami samorządowymi, których status określa wybór, powołanie, mianowanie oraz umowa o pracę.

4. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik  do Zarządzenia.