UCHWAŁA Nr 27/02
RADY GMINY W OSIEKU MAŁYM
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Gminy Osiek Mały
(Poznań, dnia 19 lutego 2003 r.)
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy w Osieku Małym uchwala:

 

 

Statut Gminy Osiek Mały