Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:

Wójt  w każdy poniedziałyk od godziny  800-  1600 .

Sekretarz i pozostali pracownicy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy
Marek Górczewski
pokój nr 1
63 26 24 172
 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Agnieszka Budkiewicz
pokój nr 10
63 26 24 178
 
ds. Obsługi Rady i  Działalności Gospodarczej
pokój nr
63 26 24 179
 
 
ds. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
pokój nr
63 26 24 180
 
 
ds. Księgowości Podatkowej
pokój nr
63 26 24 181
 
ds. Obsługi Kasy
pokój nr
63 26 24 176
 
Sekretarz Gminy
Anna Falborska
pokój nr 2
63 26 24 173
 
ds. Obsługi Sekretariatu i Kadr
pokój nr
63 26 24 173
 
 
ds. Gospodarki Komunalnej, Lokalowej, VAT i Ochrony Środowiska
pokój nr
63 26 24 176
 
ds. Opłat za Wodę, Ścieki
pokój nr
63 26 24 181
 

ds. Księgowości Budżetowej
pokój nr
63 26 24 177
 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
pokój nr
63 26 24 178
Skarbnik gminy
Jolanta Rogowska
pokój nr 7
63 26 24 175
 
ds. Obronnych, Wojskowych i Przeciwpożarowych
pokój nr
63 26 24 173
 
ds. Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Zamówień Publicznych, Dróg i Wodociągów
pokój nr
63 26 24 183
 
ds. Wymiaru Podatków i Opłat
pokój nr
63 26 24 181
 
 
 
ds. Księgowości
pokój nr
63 26 24 177
 
Radca Prawny
pokój nr
63 26 24 173