doradzto

29. września rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października  2016 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi, a także rybakom prowadzącym hodowlę ryb w gminach dotkniętych tymi klęskami żywiołowymi. W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej  70 proc.

apel_do_rolnikow

Lato to dla Państwa czas intensywnej pracy. Związane z nią zmęczenie, pośpiech, chwilowa nieuwaga, nasilająryzyko wypadku.Tragiczne w skutkach są zwłaszcza pochwycenia przez prasy i przyczepy do zbioru siana i słomy, przygniecenia przez przewrócone ciągniki czy maszyny rolnicze.

Urząd Gminy w Osieku Małym informuje  o możliwości zgłaszania szkód powstałych zbożach ozimych, zbożach jarych, warzywach gruntowych truskawkach  roślinach strączkowych  w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy. Rolnicy zgłaszający straty powinni  wykazać  wszystkie uprawy , nawet te  w których  nie wystąpiły szkody.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje o sprzyjających warunkach rozprzestrzeniania się zarazy ziemniaka. W celu zabezpieczenia roślin przed zarazą ziemniaka,

Niekorzystne warunki atmosferyczne panujące zimą mogły spowodować poważne straty w uprawach ozimych. Nadchodząca wiosna będzie wymagała od rolników dokonania wnikliwej lustracji pól, by odpowiednio wcześnie podjąć decyzję o dokonaniu przesiewów.

badania ankietowe

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa. W dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

Zwalczania chowacza brukwiaczka

Choroba rozwija się bardzo szybko w sezonie o chłodnej i wilgotnej wiośnie. Szkodliwość choroby zwiększa susza na początku lata. Pierwsze objawy trudne do rozpoznania mogą wystąpić już jesienią na młodych roślinach. Wyraźne objawy choroby pojawiają się w fazie strzelania w źdźbło lub w fazie kłoszenia,

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje o sprzyjających warunkach rozprzestrzeniania się zarazy ziemniaka. W celu zabezpieczenia roślin przed zarazą ziemniaka,

Zwalczania chowacza brukwiaczka

Słodyszek rzepakowiec (rzepakowy) – niewielki chrząszcz z rodziny łyszczynkowatych o długości do 2,7[2] mm. Kolor chitynowego pancerza jest czarny, błyszczący o ciemnozielonym lub granatowym odcieniu. Korpus ma kształt owalny. Czułki 3-członowe, zakończone buławką.