zagospodarownie_odpadami

Urząd Gminy w Osieku Małym informuje, że z dniem 15.11.2017r. upływa termin płatności IV raty 2017r. zobowiązań podatkowych z tytułu podatku; rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego.W związku z powyższym prosimy o terminowe dokonywanie wpłat u sołtysa lub na wskazany rachunek :29 8543 0000 2009 9050 9617 0001. 

zagospodarownie_odpadami

Urząd Gminy w Osieku Małym informuje, że z dniem 15.12.2016r. upływa termin płatności IV raty 2016r., zobowiązania z tytułu opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku zpowyższym prosimy o terminowe dokonywanie na wskazany rachunek: 29 8543 0000 2009 9050 9617 0001. Nadmienia się, że w przypadku nie dokonania wpłat w/w terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

zbiorka popiolu

Urząd Gminy w Osieku Małym informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017r do dnia 31 sierpnia  2017r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego( jest to II rata 2017r).

Zwalczania chowacza brukwiaczka

Chowacz czterozębny gatunek chrząszcza z rodziny ryjkowcowatych. Zimuje w ściółce, w górnej warstwie gleby. Na wiosnę samice składają jaja, a rozwój ich trwa do 3 miesięcy. Biała larwa długości do 6 mm posiada brunatną głowę. Jej poczwarka jest barwy żółtawej i posiada długi ryjek. Chrząszcz ten jest groźnym szkodnikiem roślin krzyżowych.

Zwalczania chowacza brukwiaczka

Chowacze to bardzo liczna rodzina chrząszczy, wśród której wiele gatunków należy do groźnych szkodników roślin i ich produktów. Hodowcom rzepaku chowacze kojarzą się z potencjalnymi szkodami na plantacjach i koniecznością ich zwalczania.

Urząd Gminy informuje, że od miesiąca grudnia rozpoczną się wzmożone czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów.

innowacyjność

Firma Huwa San serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu kolskiego na spotkanie wyłącznym dystrybutorem na polskę środka Huwa San TR 50 które odbędzie się dnia 23.02.2017 w Domu Ludowym w Lubstowie gmina - Sompolno. Serdecznie zapraszamy producentów owoców, warzyw i zbóż.
Kontakt w sprawie szkolenia pod nr tel. 501 821 117

Urząd Gminy w Osieku Małym w trosce o środowisko naturalne i dobro swoich mieszkańców informuje, że po raz kolejny zostanie przeprowadzona akcja mająca na celu ułatwienie mieszkańcom prawidłowe pozbycie się odpadów, przyjmowane będą:

zakończenie drugiej wojny światowej

Gmina Osiek Mały zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania. SISMS to teleinformatyczny system do komunikacji masowej, wykorzystywany przez administrację samorządową i służby mundurowe do błyskawicznego przekazywania informacji mieszkańcom

Urząd Gminy w Osieku Małym informuje, że z dniem 15.12.2015r. upływa termin płatności IV raty 2015r. zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.