Urząd Gminy w Osieku Małym informuje, że z dniem 15.12.2015r. upływa termin płatności IV raty 2015r. zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na wskazany rachunek: 29 8543 0000 2009 9050 9617 0001
Nadmienia się, że w przypadku nie dokonania wpłat w/w terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

 

Wójt Gminy Osiek Mały
Marek Górczewski