zagospodarownie_odpadami

Urząd Gminy w Osieku Małym informuje, że z dniem 15.11.2017r. upływa termin płatności IV raty 2017r. zobowiązań podatkowych z tytułu podatku; rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego.W związku z powyższym prosimy o terminowe dokonywanie wpłat u sołtysa lub na wskazany rachunek :29 8543 0000 2009 9050 9617 0001. 

W związku z powyższym prosimy o terminowe dokonywanie wpłat u sołtysa lub na wskazany rachunek :29 8543 0000 2009 9050 9617 0001 . Nadmienia się, że w przypadku nie dokonania wpłat w w/w terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.