zagospodarownie_odpadami

Urząd Gminy w Osieku Małym informuje, że z dniem 15.12.2016r. upływa termin płatności IV raty 2016r., zobowiązania z tytułu opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku zpowyższym prosimy o terminowe dokonywanie na wskazany rachunek: 29 8543 0000 2009 9050 9617 0001. Nadmienia się, że w przypadku nie dokonania wpłat w/w terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.