zbiorka popiolu

Urząd Gminy w Osieku Małym informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017r do dnia 31 sierpnia  2017r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego( jest to II rata 2017r).

Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury za okres od dnia 01.02.2017r. do 31.07.2017r.). Druki wniosku  będą udostępnione w Urzędzie Gminy – Podatki , od dnia 24.07.2017r. lub na stronie Urzędu Gminy; bip.wokiss.pl/osiekmalyg. Faktury na zakup paliwa muszą zawierać kod paliwa (są to następujące kody : CN 27101941 do CN 27101949 lub CN 38249091).
Limit roczny przypadający na 1 ha użytków rolnych w 2017r.  to - 86 l .
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017r. została ustalona w wysokości 1,00 zł.
W przypadku zwrotu podatku na rachunek bankowy we wniosku  należy podać wyłącznie konto swoje lub współmałżonka.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Osiek Mały
Marek Górczewski