Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

 

 flaga
 
  
 
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
 
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH
O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
 
Zadanie własne organizatora publicznego transportu zbiorowego
 
Dofinansowanie : 23.184,00 zł
Całkowita wartość zadania: 27.588,96 zł
 
Gmina Osiek Mały otrzymała wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów publicznego transportu zbiorowego dla uruchomienia linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych, niefunkcjonujących co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy.