Informuję,  że w dniu  30 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się VIII SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VI i VII Sesji Rady Gminy Osiek Mały.

Informuję,  że w dniu  11 kwietnia 2019 roku o godz. 08.30 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się VII SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso, ustalenie terminu płatności dla inkasentów.
5. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Gminy.

Informuję,  że w dniu  26 marca 2019 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się VI SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY


1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy Osiek Mały.

Informuję, że w dniu  26 lutego 2019 roku o godz. 12.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się V SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Osiek Mały.

Informuję, że w dniu  stycznia 2019 roku o godz. 12.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się IV SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjecie protokołu z III Sesji Rady Gminy Osiek Mały.

Informuję, że w dniu 11 stycznia 2019 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się III SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjecie protokołu z II Sesji Rady Gminy Osiek Mały.