Informuję,  że w dniu  11 kwietnia 2019 roku o godz. 08.30 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się VII SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso, ustalenie terminu płatności dla inkasentów.
5. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Gminy.