Informuję,  że w dniu  30 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się VIII SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VI i VII Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski do radnych powiatowych.
9. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Małym za rok 2018;
b) określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania;
c)zmiany uchwały nr 259/18 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie gminy Osiek Mały;
d) przystąpienia do procedury ustalania i zmiany granic wsi i sołectw Witowo i Drzewce oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
e) zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok;
f) nadania statutu Sołectwu Borecznia Wielka;
g) nadania statutu Sołectwu Dęby Szlacheckie;
h) nadania statutu Sołectwu Felicjanów;
i) nadania statutu Sołectwu Lipiny;
j) nadania statutu Sołectwu Młynek;
k) nadania statutu Sołectwu Nowa Wieś;
l) nadania statutu Sołectwu Nowe Budki;
m) nadania statutu Sołectwu Nowy Budzisław;
n) nadania statutu Sołectwu Osiek Mały;
o) nadania statutu Sołectwu Osiek Mały – Kolonia;
p) nadania statutu Sołectwu Osiek Wielki;
q) nadania statutu Sołectwu Rosocha;
r) nadania statutu Sołectwu Smólniki Osieckie;
s) nadania statutu Sołectwu Stare Budki;
t) nadania statutu Sołectwu Stary Budzisław;
u) nadania statutu Sołectwu Trzebuchów;
v) nadania statutu Sołectwu Witowo;
w) nadania statutu Sołectwu Zielenie.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i głosy
13. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy.