25.11.2022 r. o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Osiek Mały. Tematem posiedzenia będzie analiza projektu budżetu gminy na 2023 r.

Ilustracja węgla

W związku z wejściem w życie ustawy o dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach Wójt Gminy Osiek Mały informuje, że:

  1. Sprzedaży węgla dla mieszkańców naszej gminy będzie dokonywał podmiot prywatny. Dane podmiotu zostaną niezwłocznie podane do wiadomości mieszkańców po dokonaniu wszystkich niezbędnych formalności.

Konsultacje społeczne - logo

Zgodnie z art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Zarządzeniem Nr 367/22 Wójta Gminy Osiek Mały z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Osiek Mały z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.),

O g ł o s z e n i e

Informuję, że w dniu 16 listopada 2022 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się XLVIII SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

 

10.11.2022 o godz. 09:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu. Tematem posiedzenia będą:
  1.  Analiza kosztów utrzymania poszczególnych szkół i należnych subwencji oświatowych za 2021 rok.
  2. Ocena przebiegu wypoczynku dzieci i młodzieży.
  3. Analiza uczęszczania uczniów do szkół podstawowych poza teren gminy.
  4. Analiza wyników nauczania w szkołach na terenie Gminy Osiek Mały.