O g ł o s z e n i e

Informuję, że w dniu 16 listopada 2022 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się XLVIII SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

 

10.11.2022 o godz. 09:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu. Tematem posiedzenia będą:
  1.  Analiza kosztów utrzymania poszczególnych szkół i należnych subwencji oświatowych za 2021 rok.
  2. Ocena przebiegu wypoczynku dzieci i młodzieży.
  3. Analiza uczęszczania uczniów do szkół podstawowych poza teren gminy.
  4. Analiza wyników nauczania w szkołach na terenie Gminy Osiek Mały.
Dyrektorzy oraz Nauczyciele otrzymali Nagrody Gminy Osiek Mały

Zgodnie z corocznym zwyczajem, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dyrektorzy Szkół oraz wyróżnieni nauczyciele za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciele odebrali nagrody Gminy Osiek Mały.

Rozwiąż kurs e-learningowy i wygraj jedną z 50 hulajnóg ufundowanych przez KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2008–2016 do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.
Wśród dzieci, które ukończą kurs i prześlą swoje zgłoszenie do KRUS w terminie do 6 listopada 2022r., zostanie rozlosowanych 50 hulajnóg.
Link do strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje:

https://www.krus.gov.pl/artykul/rozwiaz-kurs-e-learningowy-i-wygraj-jedna-z-50-hulajnog-ufundowanych-przez-kase-rolniczego-ubezpiecz//

 MOJA OKOLICA – jedna aplikacja, wiele korzyści

Szanowni mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy.

 

Na terenie Gminy została uruchomiona aplikacja Moja Okolica.

Aplikacja jest całkowicie bezpłatna i dostępna do pobrania w App Store i Google Play.

Od dzisiaj każda ważna wiadomość czy wydarzenie będzie dostępne z poziomu aplikacji Moja Okolica.

Szczegóły dostępnych usług poniżej.

Zapraszamy!

Linki do App Store i Google Play:

https://apps.apple.com/pl/app/moja-okolica/id1504473115

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojaokolica&hl=pl&gl=US