Gmina Osiek Mały przystąpiła do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan gospodarki niskoemisyjnej zwany dalej PGN, realizowany będzie z wykorzystaniem informacji zebranych od przedsiębiorców i mieszkańców w ramach ankietyzacji, obejmować będzie cały obszar gminy Osiek Mały.

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebieoraz pomoże w wypełnieniu wniosku o świadczenie dobry start przy stanowisku komputerowym dla klientów.

Zapraszamy: termin 18 sierpnia 2021 r., od godz. 9:00 do godz. 11:00

Miejscedyżuru: Urząd Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały

Od 31 lipca już nie tylko ubezpieczeni, ale i świadczeniobiorcy mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne potwierdzenia na portalu PUE ZUS.

Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji z oddania drogi powiatowej Łuczywno-Drzewce.

 

Pracownicy urzędu na zdjęciu podczas obrad sesji

Podczas sesji Rady Gminy Osiek Mały w dniu 14.07.2021 r., jednym z najważniejszych punktów było głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Osiek Mały wotum zaufania.