Dyktanda.pl zapraszają do konkursu

Rozpoczyna się właśnie Zimowy Mistrz Wypracowań, czyli nowy konkurs z nagrodami organizowany przez  portal edukacyjny Dyktanda.pl!

To idealna okazja, aby podszlifować swój talent pisarski, wykazać się zdobytą już wiedzą, a także zgłębić nowe zagadnienia. 

Do udziału zachęcamy wszystkich, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych - dzieci, młodzież oraz dorosłych. Udział w konkursie jest w pełni bezpłatny!

Wystarczy kliknąć ZAPISZ SIĘ DO KONKURSU na poniższej stronie:

https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/zimowy-mistrz-wypracowan

Następnie pozostaje już tylko wybranie interesujących nas tematów.

Urząd Gminy w Osieku Małym informuje, że przystąpiliśmy do programu polegającego na zabraniu, transporcie i utylizacji wyrobów azbestowych magazynowanych na nieruchomości. Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Budżetu Gminy Osiek Mały.

Termin przyjmowania wniosków do 30 września 2022r.
Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy, pok. nr 4.

W 2022r planuje się utylizację 200 Ton wyrobów azbestowych, a kwalifikacja do jego odbioru odbywa się na podstawie kolejności złożonych wniosków. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków w budżecie na ten cel jednak nie dłużej niż do 30.09.2022r.

Życzenia Bożonarodzeniowe kartka
  • W związku z coraz większą liczbą pacjentów kierowanych na testy w kierunku koronawirusa, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, w jaki sposób można uzyskać zlecenie na test, gdzie się zgłosić na pobranie wymazu i jak się do niego przygotować.

Za okres nauki zdalnej od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. przysługuje rodzicom i opiekunom dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można otrzymać na opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 8 lat oraz nad starszym dzieckiem, jeśli ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko ma zapewnioną opiekę, np. przez drugiego z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest
bezrobotny.