Urząd Gminy w Osieku Małym informuje, że przystąpiliśmy do programu polegającego na zabraniu, transporcie i utylizacji wyrobów azbestowych magazynowanych na nieruchomości. Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Budżetu Gminy Osiek Mały.

Termin przyjmowania wniosków do 30 września 2022r.
Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy, pok. nr 4.

W 2022r planuje się utylizację 200 Ton wyrobów azbestowych, a kwalifikacja do jego odbioru odbywa się na podstawie kolejności złożonych wniosków. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków w budżecie na ten cel jednak nie dłużej niż do 30.09.2022r.

Życzenia Bożonarodzeniowe kartka
  • W związku z coraz większą liczbą pacjentów kierowanych na testy w kierunku koronawirusa, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, w jaki sposób można uzyskać zlecenie na test, gdzie się zgłosić na pobranie wymazu i jak się do niego przygotować.

Za okres nauki zdalnej od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. przysługuje rodzicom i opiekunom dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można otrzymać na opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 8 lat oraz nad starszym dzieckiem, jeśli ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko ma zapewnioną opiekę, np. przez drugiego z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest
bezrobotny.

Portal Mapowy Gminy Osiek Mały

Miło nam poinformować, że od dziś wszyscy mieszkańcy gminy Osiek Mały oraz turyści odwiedzający nasze piękne tereny mogą przeglądać zasoby Portalu Mapowego Gminy.

Portal Mapowy dostępny jest pod adresem https://sip.gison.pl/osiekmaly