Szanowni Mieszkańcy, ruszamy z kolejną inwestycją!
 
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Osiek Wielki (Osiedle Leśne)
 
Trwa procedura ustalenia lokalizacji celu publicznego dla tego zadania.
 
Gmina Osiek Mały na ten cel pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 7,8 miliona zł.
Przebudowa dróg obejmuje wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni asfaltowej o szerokości 5,0 m, budowę jednostronnych oraz obustronnych chodników z kostki brukowej o szerokości 2,0 m. Wzdłuż planowanej inwestycji zaprojektowano również przebudowę istniejących zjazdów gruntowych oraz utwardzonych na zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej. W ramach inwestycji zostanie wykonane odwodnienie na całym odcinku objętego inwestycją.
Całkowita długość ulic objęta przebudową wynosi niemal 3 km.
 
Poniżej prezentujemy Państwu plan sytuacyjny stworzony na potrzeby tej inwestycji.
 
 

 

Osieckie Sprawy 2024

Pobierz:

V Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

asa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej.

Patronem medialnym konkursu jest logo

Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci urodzone w latach 2009-2013, których przynajmniej jeden rodzic/ opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. 

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy, max. 30), popularyzującej zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzę o zagrożeniach wypadkowych przy wykorzystaniu treści i przekazu kampanii prewencyjnych KRUS:
1.     „Rola rolnika, by upadku unikał”;
2.    „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz";
3.    „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”;
4.    „Rolniku, nie daj się kleszczom!”;
5.    „Kości i stawy też rolnika sprawy”;
6.    „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”, 
odbywających się w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”. 

Przy tworzeniu konkursowych rymowanek dzieci powinny pamiętać o wykorzystaniu przynajmniej sześciu słów, spośród: zdrowie, życie, projekt, wieś, rolnik, wypadek, choroba, profilaktyka, przyczyna, maszyna, bezpieczeństwo, rodzina.

Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 22.03.2024 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres oddziału regionalnego KRUS, w którym ubezpieczeniu podlega rodzic/ opiekun prawny dziecka.

Autorzy 3 najlepszych prac etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto, a ich rymowanki zostaną poddane ocenie na etapie centralnym. 

Z 48 rymowanek, które wejdą do finału Konkursu, Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych. Dla autorów tych prac przewidziano nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł brutto. 

Gala podsumowująca konkurs zaplanowana jest na czerwiec 2024 roku.

Szczegóły w Regulaminie Konkursu.

Materiały

Regulamin konkursu na rymowankę 2024
Regulamin​_rymowanka​_2024.pdf 0.24MB

Formularz zgłoszeniowy do konkursu na rymowankę 2024
Formularz​_zgłoszeniowy​_do​_konkursu​_na​_rymowankę​_2024.pdf 0.12MB

plakat konkursu na rymowanki 2024
plakat​_konkurs​_rymowanki.pdf 0.82MB

Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 19 marca 2024 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LXVIII SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

Porządek obrad:

Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 20 lutego 2024 roku o godz. 8.00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osiek Mały.