O g ł o s z e n i e

Informuję, że w dniu 05 maja 2023 roku o godz. 9:00 odbędzie się wspólne wyjazdowe posiedzenie wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Objazdowa kontrola budynków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2. Objazd - Biblioteka Gminna w Osieku Małym łącznie z filiami w Osieku Wielkim i Dębach Szlacheckich.

Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 9 maja 2023 roku o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Osiek Mały za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2022 roku.
3. Kontrola wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za rok 2022.
4. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osiek Mały za rok 2022.

O g ł o s z e n i e

Informuję, że w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LVI SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

 

 

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

 

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji 

wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) w związku z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023 poz. 333) podaje się do publicznej 
wiadomości informacje, że:

Wielkanoc 2023
logo_Programu_Zdrowa_Aorta.jpg

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej, które odbędzie się w dniu 28.04.23r. w Kole w Szpitalu na ul. Poniatowskiego 25.