Dostawa sprzętu IT oraz oprogramowania dla potrzeb cyfryzacji Urzędu Gminy Osiek Mały - w ramach programy "Cyfrowa Gmina" o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000zł

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Zbliżający się sezon grypowy roztacza perspektywę nałożenia się szczytów zachorowań na grypę oraz COVID-19. Pierwsze miesiące już pokazują znaczny wzrost zachorowań i hospitalizacji z powodu ciężkiego przebiegu grypy.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR - logo programu

Szanowni Państwo,

Jest nam miło poinformować, że finalizujemy projekt Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

W zawiązku z wyłonieniem wykonawcy i odbiorem zamówionego sprzętu, podpisanie umowy darowizny i przekazanie sprzętu wnioskodawcom, odbędzie się w grudniu 2022.

13.12.2022 r. o godz. 9:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będą:

  • kontrola kosztów promocji gminy;
  • kontrola należności niepodatkowych (odpłatność za ścieki, zrzut ścieków z uwzględnieniem dowożonych) z podziałem na sołectwa;
  • kontrola działalności oczyszczalni ścieków i PSZOK oraz rozliczenie wykonanych przyłączy kanalizacyjnych w całej gminie.
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR grafika

Gmina Osiek Mały otrzymała 199.500,00 zł w ramach realizowanego zadania w ramach rozwoju cyfrowego pod nazwą - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.