Ilustracja węgla

OKÓLNIK

w sprawie realizacji zakupu preferencyjnego węgla
przez mieszkańców Gminy Osiek Mały

Wójt Gminy Osiek Mały informuje:

1. Sprzedaż węgla dla mieszkańców naszej gminy jest realizowana przez podmiot: ENERGO Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim
ul. Kleszczelowska 84a
17-100 Bielsk Podlaski

Sprzedaż węgla prowadzona jest przez:

Oddział Koło
ul. Sosnowa 1
62-600 Koło
Tel. 698 631 859

25.11.2022 r. o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Osiek Mały. Tematem posiedzenia będzie analiza projektu budżetu gminy na 2023 r.

Ilustracja węgla

W związku z wejściem w życie ustawy o dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach Wójt Gminy Osiek Mały informuje, że:

  1. Sprzedaży węgla dla mieszkańców naszej gminy będzie dokonywał podmiot prywatny. Dane podmiotu zostaną niezwłocznie podane do wiadomości mieszkańców po dokonaniu wszystkich niezbędnych formalności.

Konsultacje społeczne - logo

Zgodnie z art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Zarządzeniem Nr 367/22 Wójta Gminy Osiek Mały z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Osiek Mały z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.),