Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 8 maja 2024 roku o godz. 15.00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku.
3. Kontrola wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za rok 2023.
4. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osiek Mały za rok 2023.

Kampania „Stop przemocy!”

Obrażanie, wyzwiska czy krytyka też są formą przemocy – alarmują specjaliści, którzy zajmują się tematem przemocy domowej. Gdy pojawia się problem, warto reagować i sięgać po pomoc. O tym, że nie tylko fizyczne rany mogą zostawić trwały ślad na psychice edukuje nowa kampania.

Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 10 kwietnia 2024 roku o godz. 8.00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku.
3. Kontrola wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za rok 2023.
4. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osiek Mały za rok 2023.

Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 9 kwietnia 2024 roku o godz. 8:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za rok 2023.

Spokojnych Świąt Wielkanocnych