Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 25 lipca 2023 roku o godz. 9.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LX SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok;
  2. zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Mały na lata 2023–2026.
  1. Zakończenie obrad LX Sesji Rady Gminy.

W dniu 25.07.2023 r. o godz. 08:30 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

 

 

 

Herb Gminy Osiek Mały

Wójt Gminy Osiek Mały

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieku Wielkim

V. Informacje:

a) Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu i dopiskiem

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieku Wielkim”

w terminie do dnia 25 lipca2023 r. do godz. 1300 w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały do dnia 25 lipca 2023 r. do godz. 13 00 (decyduje data wpływu do urzędu).

b) Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej .

c) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (pisemnie lub telefonicznie).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osieku Małym.

Osoba do kontaktu: Dyrektor ds. Administracyjnych – Marta Żabierek

tel.: (63) 262 41 73.

d) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydata przystępującego do konkursu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

e) Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Osiek Mały.

Ogłoszenie o konkursie

Klauzula informacyjna

Herb Gminy Osiek Mały

Wójt Gminy Osiek Mały

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budkach Nowych

V. Informacje:

a) Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu i dopiskiem

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budkach Nowych”

w terminie do dnia25 lipca2023 r. do godz. 1300 w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały do dnia 25 lipca 2023 r. do godz. 13 00 (decyduje data wpływu do urzędu).

b) Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej .

c) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (pisemnie lub telefonicznie).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osieku Małym.

Osoba do kontaktu: Dyrektor ds. Administracyjnych – Marta Żabierek

tel.: (63) 262 41 73.

d) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydata przystępującego do konkursu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

e) Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Osiek Mały.

Ogłoszenie o konkursie

Klauzula informacyjna

Herb Gminy Osiek Mały

O g ł o s z e n i e

Informuję, że w dniu 30 czerwca 2023 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LIX SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

 

Badanie GUS  2023 - Rolnictwo

ulotka A5 ZSDGR

Herb Gminy Osiek Mały

O g ł o s z e n i e

Informuję, że w dniu 21 czerwca 2023 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LVIII SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.