Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków grafika do artykułu

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją budynku administracji Urzędu Gminy w Osieku Małym.

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla rodziców

 Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko  COVID-19?

 

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.

Na stronie Biuletunu Informacji Publicznej w zakładce Sport  zostało zamieszczone ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.