Od 31 lipca już nie tylko ubezpieczeni, ale i świadczeniobiorcy mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne potwierdzenia na portalu PUE ZUS.

Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji z oddania drogi powiatowej Łuczywno-Drzewce.

 

Pracownicy urzędu na zdjęciu podczas obrad sesji

Podczas sesji Rady Gminy Osiek Mały w dniu 14.07.2021 r., jednym z najważniejszych punktów było głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Osiek Mały wotum zaufania.

Ogranicz dostępność alkoholu - grafika

“Ogranicz Dostępność Alkoholu”- to hasło kampanii edukacyjnej zainaugurowanej na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków grafika do artykułu

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.