Ulotka dla uchodźców z Ukrainy [PL/EN/UA/RU]

Przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informacja dla uchodźców z Ukrainy.

 

Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił, na wortalu publicznych służb zatrudnienia, nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy

Dostępna jest pod linkiem: https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

  1. rynek pracy w Polsce,
  2. pomoc w innych obszarach,
  3. rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej.

 

Szanowni Państwo w dniu 9 marca 2022 roku zakończyliśmy pierwszy etap zbiórki produktów dla Ukrainy. Udało się zebrać 169 kartonów darów. Zebrane produkty zostały przekazane do Powiatowego Punktu Zbiórki. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Gminy Osiek Mały za otwarte serca i bezinteresowną pomoc. Składamy podziękowania Ochotniczym Strażom Pożarnym w Budkach Nowych i Łuczywnie za bardzo duże zaangażowanie w organizację zbiórki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębach Szlacheckich za udostępnienie remizy strażackiej. Dziękujemy również Ochotniczym Strażom Pożarnym w Drzewcach i Osieku Małym-Kolonia za włączenie się w akcje informacyjną. Serdecznie dziękujemy pracownikom urzędu i strażakom, którzy pomagali zbierać, segregować i pakować dary.
Dziękujemy Panu Krzysztofowi Majchrzakowi za udostępnienie transportu. O organizowaniu kolejnych akcji pomocy będziemy na bieżąco informować mieszkańców naszej gminy.

Gminny Punkt Zbiórki Pomocy Humanitarnej

dla uchodźców z Ukrainy

 

Urząd Gminy w Osieku Małym ogłasza zbiórkę produktów i środków dla uchodźców z Ukrainy.

Gminny Punkt Zbiórki Pomocy Humanitarnej znajduje się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębach Szlacheckich.