Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Remont drogi gminnej nr 493027P oraz 493047P w miejscowości Witowo oraz Żeromin

Dofinansowanie : 666.216,58 zł
Całkowita wartość zadania: 1.332.433,17 z

umowa nr 23.112/23 z dnia 21 listopada 2023 r.

Gmina Osiek Mały otrzymała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w roku 2023. Dzięki dofinansowaniu zostanie wyremontowany odcinek drogi o długości 3,202 km.