Forum społeczne - 28.09.2022, godz. 11:30

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na forum społeczne, które odbędzie się 28.09.2022 roku o godz. 11:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Sompolnie. 

15.09.2022 r. o godz. 08:30 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały.

Tematem posiedzenia będzie kontrola realizacji wybranych inwestycji w roku 2022. 

Dzień dobry,

W 2021 roku Gmina Osiek Mały przystąpiła do Stowarzyszenia Wielkopolska, aby za pośrednictwem tej współpracy pomóc przedsiębiorcom i mieszkańcom z terenu Naszej Gminy w pozyskiwaniu środków finansowych w związku z prowadzoną działalnością lub działalnością jaką chcieliby Państwo rozpocząć.

Obecnie jesteśmy na etapie ustalania w jakich obszarach działalności są Państwo zainteresowani pozyskaniem środków.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.
Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)