WYWIEŚ FLAGĘ NA DZIEŃ FLAGI! ŚWIĘTUJMY RAZEM 2 MAJA!

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza wszystkich do włączania się do akcji #mojaflaga.

Już 2 maja, z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku czy upodobań może przyłączyć się do wyjątkowej akcji społecznej i wywiesić flagę.

Szanowni Państwo,

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego konsorcjum firma Grupa BST Sp. z o. o. oraz Kreatus Sp. z o.o. realizuje badanie społeczne pn. „Mieszkańcy i instytucje polityki społecznej w obliczu transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej”. Celem głównym badania jest diagnoza aktualnej sytuacji społecznej i zawodowej, wyzwań i potrzeb mieszkańców oraz funkcjonowanie instytucji polityki społecznej w Wielkopolsce Wschodniej.

KRUS zaprasza dzieci rolników na bezpłatne turnusy rehabilitacyjne grafika

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w okresie wakacji organizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci urodzonych w latach 2007- 2015 (7-15 lat) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu, których przynajmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Wymagania formalne:

- płynna znajomość języka ukraińskiego oraz języka polskiego
Wymagania dodatkowe:
- komunikacja, współpraca, orientacja na klienta, radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Gościsz w swoim domu rodzinę z Ukrainy?
Możesz  ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 40 zł na dzień, czyli 1200 zł miesięcznie, wypłacane za okres maksymalnie 60 dni.

Świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną.