Za okres nauki zdalnej od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. przysługuje rodzicom i opiekunom dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można otrzymać na opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 8 lat oraz nad starszym dzieckiem, jeśli ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko ma zapewnioną opiekę, np. przez drugiego z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest
bezrobotny.

Portal Mapowy Gminy Osiek Mały

Miło nam poinformować, że od dziś wszyscy mieszkańcy gminy Osiek Mały oraz turyści odwiedzający nasze piękne tereny mogą przeglądać zasoby Portalu Mapowego Gminy.

Portal Mapowy dostępny jest pod adresem https://sip.gison.pl/osiekmaly

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole informuje, że w dniu 9 listopada 2021r. na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach stwierdzono wystąpienie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptakow (HPAI) podtypu H5N1 w probkach pobranych ze zwłok trzech padłych łabędzi, ktore znaleziono w dniu 8 listopada 2021r.na terenie stawu w miejscowości Kościelec. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole, na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, wdrożył stosowne działania określone w prawodawstwie krajowym i unijnym w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa.

 

         Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Wójt Gminy Osiek Mały zaprasza do udziału w programie Granty PPGR- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W programie „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” będą mogli również wziąć udział mieszkańcy gminy Osiek Mały. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Osiek Mały na lata 2015-2020

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 250/21 Wójta Gminy Osiek Mały z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Osiek Mały na lata 2015-2020, zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy do zgłaszania swoich uwag!

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 25 października 2021r. do 5 listopada 2021r.