Informuję, że w dniu 25 lipca 2023 roku o godz. 9.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LX SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok;
  2. zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Mały na lata 2023–2026.
  1. Zakończenie obrad LX Sesji Rady Gminy.

W dniu 25.07.2023 r. o godz. 08:30 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.