Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Remont drogi gminnej nr 493025P (dz. nr 66/1 obręb Osiek Mały), 493036P (dz. nr 55 obręb Moczydła) oraz 493515P (dz. nr 156 obręb Felicjanów)

Dofinansowanie : 572.068,13 zł
Całkowita wartość zadania: 1.193.958,17 zł

14 grudnia 2023 r.

Gmina Osiek Mały otrzymała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w roku 2023. Dzięki dofinansowaniu zostanie wyremontowany odcinek drogi o długości 2,694 km.