O g ł o s z e n i e

Informuję, że w dniu 31 maja 2023 roku o godz. 8.30 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Gminy Osiek Mały.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Informacja Dyrektora GBP o działalności bibliotek na terenie gminy i spotkanie z bibliotekarzami.
2. Analiza projektów organizacyjnych poszczególnych szkół.