Urząd Gminy

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Gminy w Osieku Małym

Urząd Gminy w Osieku Małym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Urzędu Gminy w Osieku Małym.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • Nie wszystkie obrazy posiadają alternatywne opisy
 • Nie wszystkie załączniki są dostępne cyfrowo, część z nich to skany dokumentów bez warstwy tekstowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Falborska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 26 24 173

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Osiek Mały
 • Adres: Urząd Gminy w Osieku Małym
  ul. Główna 1
  62-613 Osiek Mały

  pow. kolski
  woj. wielkopolski
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 26 24 173

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Osieku Małym  zlokalizowany jest przy ul. Głównej 1 i spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Głównej. Do wejścia prowadzą schody. Brak windy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informujemy, że nasz dodatek dla Joomla: DJ-EasyContact, służący jako formularz kontaktowy został zaktualizowany i obecnie jest całkowicie zgodny z RODO (GDPR).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:

Wójt  w każdy poniedziałyk od godziny  800-  1600 .

Sekretarz i pozostali pracownicy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy
Marek Górczewski
pokój nr 1
63 26 24 172
 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Agnieszka Budkiewicz
pokój nr 10
63 26 24 178
 
ds. Obsługi Rady i  Działalności Gospodarczej
pokój nr
63 26 24 179
 
 
ds. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
pokój nr
63 26 24 180
 
 
ds. Księgowości Podatkowej
pokój nr
63 26 24 181
 
ds. Obsługi Kasy
pokój nr
63 26 24 176
 
Sekretarz Gminy
Anna Falborska
pokój nr 2
63 26 24 173
 
ds. Obsługi Sekretariatu i Kadr
pokój nr
63 26 24 173
 
 
ds. Gospodarki Komunalnej, Lokalowej, VAT i Ochrony Środowiska
pokój nr
63 26 24 176
 
ds. Opłat za Wodę, Ścieki
pokój nr
63 26 24 181
 

ds. Księgowości Budżetowej
pokój nr
63 26 24 177
 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
pokój nr
63 26 24 178
Skarbnik gminy
Jolanta Rogowska
pokój nr 7
63 26 24 175
 
ds. Obronnych, Wojskowych i Przeciwpożarowych
pokój nr
63 26 24 173
 
ds. Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Zamówień Publicznych, Dróg i Wodociągów
pokój nr
63 26 24 183
 
ds. Wymiaru Podatków i Opłat
pokój nr
63 26 24 181
 
 
 
ds. Księgowości
pokój nr
63 26 24 177
 
Radca Prawny
pokój nr
63 26 24 173
 
 
 
 

UCHWAŁA Nr 27/02
RADY GMINY W OSIEKU MAŁYM
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Gminy Osiek Mały
(Poznań, dnia 19 lutego 2003 r.)
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy w Osieku Małym uchwala:

 

 

Statut Gminy Osiek Mały

 

Podkategorie