Wójt Gminy Osiek Mały przypomina, iż zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Osiek Mały wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji prowadzonej przez Gminę.

W związku z powyższym Wójt Gminy Osiek Mały zwraca się do wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osiek Mały, których nieruchomości są wyposażone w zbiorniki bezodpływowe bądź przydomowe oczyszczalnie ścieków
o wypełnienie tego obowiązku, tj. dokonanie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków do 07.06.2023 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Osiek Mały, w pokoju nr 5 oraz na stronie http://bip3.wokiss.pl/osiekmaly/. Ponadto w celu ułatwienia Państwu dostępu do ankiet, będą one przekazywane przez inkasentów za wodę i ścieki.

Wypełnione druki należy składać w Urzędzie Gminy Osiek Mały, pocztą na adres Urząd Gminy Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych powinny to uczynić niezwłocznie.

Formularz.docx

Formularz.pdf