Konsultacje społeczne - logo

Zgodnie z art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Zarządzeniem Nr 367/22 Wójta Gminy Osiek Mały z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Osiek Mały z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy do zgłaszania swoich uwag!
Konsultacje będą prowadzone w terminie od 10 listopada 2022 r. do 21 listopada 2022 r. Wypełnione formularze należy składać do 21 listopada 2022 r. w następującej formie:
1) Listownie lub osobiście na adres: Urząd Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały,
2) elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wpisując „Konsultacje Programu współpracy Gminy Osiek Mały z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Dokumenty dotyczące przeprowadzanych konsultacji można znaleźć na stronie Gminy (www.osiek-maly.pl/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje (http://bip3.wokiss.pl/osiekmaly/bip/konsultacje.html):
1. Projekt Programu współpracy Gminy Osiek Mały z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok,
2. Formularz konsultacji.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Marta Żabierek – Inspektor ds. płac, tel. 63 2619510, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Program_współpracy

zaproszenie_do_konsultacji

formularz_zgłaszania_uwag