O g ł o s z e n i e

Informuję, że w dniu 16 listopada 2022 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się XLVIII SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok;

5. Wolne wnioski i głosy.

6. Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Sławomir Makarowicz


W dniu 16.11.2022 r. o godz. 09:30 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy