1. Należy ze szczególną ostrożnością obchodzić się z otwartym ogniem lub podczas palenia tytoniu gdyż istnieje niebezpieczeństwo zainicjowania zapłonu materiałów palnych.

  2. Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie może przyczynić się do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia, w związku z czym należy pamiętać o przeprowadzaniu okresowych kontroli przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

 

  1. Składowanie materiałów palnych poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej jest zabronione.

  2. Wszystkie urządzenia ogrzewcze, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100 oC, należy ustawiać w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od materiałów palnych (np. elementów wystroju i wyposażenia wnętrz).

  3. Zabronione jest przechowywanie pełnych, niepełnych i opróznionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach.

Ponadto przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny być poddawane przeglądom kominiarskim raz na rok, natomiast usuwanie zanieczyszczeń z tych przewodów powinno odbywać się w następujących okresach:

  • przewody od palenisk opalanych paliwem stałym czyści się co 3 miesiące,
  • przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym - co 6 miesięcy,
  • przewody wentylacyjne - 1 raz w roku.

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole.