Gmina Osiek Mały jest ostatnią gminą w powiecie kolskim, nie posiadającą jak dotąd własnego herbu. Osiek Mały jest stosunkowo młodą gminą, bo jej rodowód sięga roku 1954. Wcześniej funkcjonowała gmina Budzisław. Żadna z miejscowości, a w szczególności sam Osiek Mały nigdy nie posiadał praw miejskich, nie posługiwał się zatem herbem. Dotychcza¬sowe próby opracowania symboli gminy Osiek Mały podejmowane przez dra Gerarda Kucharskiego nie znalazły uznania Komisji Heraldycznej, nie tylko ze względów merytorycznych ale także ze względu na dobór godeł symbolizujących gminę. Nie można zatem odwołać się było ani do zabytków sfragistycznych, ani heraldycznych.
Postanowiono odnieść się do najstarszej, potwierdzonej wzmianki o Osiemu Małym.

Stąd też za herb gminy przyjęto w czerwonym polu tarczy złota wiązka zboża ułożona w kształt litery „U” zakończony sześcioma kłosami, po trzy z każdej strony. Na wiązce położony miecz sztychem do góry. Głownia srebrna, rękojeść złota. Należy nadmienić, że barwa czerwona jest nawiązaniem do barwy herbu powiatu kolskiego (choć jest to herb nie posiadający pozytywnej opinii komisji heraldycznej). Barwę czerwoną pola tarczy posiada sąsiadujące z gminą Osiek Mały miasto Koło.
Flagę gminy Osiek Mały stanowi prostokątny płat materiału w proporcjach 5:8 barwy czerwonej z żółtym obrabowaniem, na którym centralnie ułożone jest godło gminy. Banner gminy Osiek Mały jest pochodną flagi, w układzie wertykalnym.
Pieczęć gminy średnicy 36 mm stanowi godło gminy, wokół którego otok z napisem: Gmina Osiek Mały z dywizorem w kształcie krzyża na godzinie 12. Podobnie skonstruowane są pieczęcie Wójta Gminy Osiek Mały i Rady Gminy Osiek. Tożsame jest godło. Zmienia się legenda w zależności komu przypisana jest pieczęć.
Sztandar Gminy Osiek Mały stanowi dwustronny płat materiału. Strona główna (prawa) wyobraża na czerwonym płacie godło Rzeczpospolitej Polskiej. Strona odwrotna barwy białej z centralnie położonym herbem gminy. Nad herbem napis GMINA, pod herbem - OSIEK MAŁY. Głowicę sztandaru stanowi miecz wywiedziony z godła gminy Osiek Mały. 
UCHWAŁA NR 18/15 RADY GMINY OSIEK MAŁY