swieto strazaka

14 maja 2017r. w Dębach Szlacheckich odbyły się Powiatowo-Gminne Obchody Dnia Strażaka – Świętego Floriana połączone z uroczystym przekazaniem decyzji o włączeniu jednostki OSP Dęby Szlacheckie do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Powiatowo-Gminny Dzień Strażaka rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą odprawioną w Kościele Parafialnym w Dębach Szlacheckich. Po Mszy Świętej rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Dowódca uroczystości mł. bryg. Jacek Wiśniewski złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystego apelu przedstawicielowi Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. bryg. Grzegorzowi Banaszakowi. Następnie przywitania gości dokonał Wójt Gminy Osiek Mały Pan Marek Górczewski, głos zabrał również Starosta Kolski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP druh Wieńczysław Oblizajek oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole brygadier Robert Kropidłowski.
Uroczyście przekazano decyzję o włączeniu do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębach Szlacheckich. Wręczono także medale i odznaczenia oraz nadanie wyższych stopni służbowych. Należy tu podkreślić, iż dwóch członków OSP z terenu naszej gminy również zostało odznaczonych, są to:

  • Prezes Zarządu Gminnego OSP Pan Józef Rybicki, który otrzymał Złoty Znak Związku
  • Komendant Gminny OSP Pan Eugeniusz Szafrański, który otrzymał Odznakę Honorową im. Bolesława Chomicza.

Oprawę muzyczną całej uroczystości zapewniła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębach Szlacheckich.

 

foto: Szymon Rybiński

 foto: Tomasz Paluszewski