trawa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole informuje, że w ostatnim czasie odnotowano wzmożoną ilość interwencji spowodowaną wypalaniem traw i innych pozostałości roślinnych. Przypuszczalnymi przyczynami tych pożarów są przede wszystkim celowe podpalenia

oraz przypadkowe zaprószenia ognia na przykład poprzez wyrzucenie niedopałków z przejeżdżających pociągów lub samochodów na pobocze drogi. Należy mieć świadomość tego, że nawet mały niegroźnie wyglądający pożar trawy na przydrożnym rowie może gwałtownie rozprzestrzenić się na sąsiednie zabudowania, obszary leśne lub torfowiska, a takie pożary są już bardzo groźne, trudne do ugaszenia i wymagające zaangażowania dużej ilości ratowników i sprzętu do ich likwidacji. Wypalanie traw i innych pozostałości roślinnych jest więc bardzo niebezpieczne i stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, zabija wszelkie organizmy żywe pożyteczne dla ekosystemu i niszczy środowisko. W Polsce w 2016 r. odnotowano 36442 pożarów suchych traw na łąkach i nieużytkach rolnych, w których życie straciło 6 osób.
W związku z powyższym przekazujemy poniżej linki do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej tut. Komendy dotyczące wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych „ Nie wypalaj — Wypalając zabijasz !!

STOP POŻAROM TRAW” oraz kampanii „STOP pożarom traw” celem rozpropagowania wśród mieszkańców.
Link do strony internetowej: http://www.kolo.psp.bip.net.pl/?a=1278
Link do strony internetowej kampanii „STOP pożarom traw”:
http://www.stoppozaromtraw.pl/
Ponadto prosimy również o przekazanie w/w materiałów do podległych placówek szkolnych w celu ich dalszego rozpropagowania