15.09.2022 r. o godz. 08:30 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały.

Tematem posiedzenia będzie kontrola realizacji wybranych inwestycji w roku 2022.