W związku ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu, aby ułatwić podatnikom dotarcie do niezbędnych informacji, przesyłamy link do strony:

https://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/f5hF/content/podatkowy-polski-lad-gdzie-znajdziesz-informacje-i-odpowiedzi-na-swoje-pytania

 

Na stronie tej zawarte są szczegółowe informacje dotyczące form wsparcia oferowanych przez Krajową Administrację Skarbową.