Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.


Dotychczas złożono ponad 672 609 - deklaracji z szacowanej liczby 5 mln, przy czym dużą część z nich została złożona w wersji papierowej.

ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!

Terminy:


  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021r. należy składać
    w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać
    do 30 czerwca 2022 r.