Zarządzenie nr 1/24 Wójta Gminy Osiek Mały z dnia 22.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Osiek Mały w okresie od 01 czerwca 2024 r.

zarządzenie

wzór oferty

wzór sprawozdania