bieg

Już niebawem, bo 3 sierpnia po raz 24. Wielkopolski Piknik Sołtysów w Sompolnie. Super zabawa, nie zabraknie atrakcji, przede wszystkim na scenie pojawią się gwiazdy. W tym roku Krzysztof Krawczyk oraz zespół Masters. Zespoły redakcyjne „Przeglądu Konińskiego”, „ Echa Turku” i „ Przeglądu Kolskiego” będą zachęcać do wzięcia udziału w konkursach, a dla ich uczestników przygotowane są już nagrody. 

Uwaga. Jak co roku wybierzemy NAJPOPULARNIEJSZEGO SOŁTYSA WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ. 

Naszą gminę reprezentuje Andrzej Kawka, sołectwo Osiek Mały, gmina Osiek
Mały) Zachęcamy do głosowania SMS pod numer 71051 o treści: sołtys. 14 ( koszt 1,23 z VAT). Szczegółowy regulamin na stronie www.przegladkoninski.pl , w siedzibie organizatora plebiscytu tj. Wydawnictwa Przegląd Koniński z siedzibą w Koninie.
Andrzej Kawka Funkcję sołtysa pełni od 2011 roku, trzecią kadencję. Jest inicjatorem takich działań jak budowa placu zabaw w Osieku Małym, ławek i piłko chwytów na boisku sportowym, oświetlenia ulicznego. On też zainicjował powstanie nakładki nawierzchni asfaltowej drogi w kierunku Zieleni.
Jest przewodniczącym gminnego koła sołtysów, członkiem OSP w Osieku Małym Kolonii, przewodniczącym komisji rewizyjnej. Zaangażowanie w tych gremiach sprawia, że ma swój udział we wszystkim, co dzieje się w sołectwie.
Bardzo dobrze układa się współpraca pana sołtysa z władzami gminy. Czynnie uczestniczy w organizacji takich imprez o zasięgu gminnym jak dożynki.