“Ogranicz Dostępność Alkoholu”- to hasło kampanii edukacyjnej zainaugurowanej na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Jej głównym celem jest edukacja samorządów gminnych w zakresie ograniczania dostępności alkoholu oraz podejmowania interwencji w sprawie nielegalnej promocji i reklamy napojów alkoholowych.

Na stronie https://www.ograniczdostepnosc.pl/ dostępne są informacje na temat kampanii.