Informuję, że w dniu 24 sierpnia 2023 roku o godz. 8.30 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Terenami
Rady Gminy Osiek Mały wspólnie z Komisją ds. Współpracy z Samorządami Wiejskimi i Porządku Publicznego Rady Gminy Osiek Mały.


Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza realizacji wniosków dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków od początku projektu.
2. Kontrola (opinie i wnioski) ochrony środowiska, ujęć wody, przepompowni ścieków i sprawności hydrantów, podłączenie deszczówki do kanalizacji. Analiza gospodarki wodno – ściekowej.